đất nước kuwait (4)

bên trong thành phố kuwait hiện đại