vietnamembassy kuweit san bay chu lai quang nam (3) – Hội đồng hương người Việt ở Kuwait

san bay chu lai quang nam (3)

phòng chờ và khu vực ăn uống tại sân bay

Trả lời